คปภ. ห้ามบริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์
เรียบเรียงโดย : นวลจันทร์ - 22 กรกฎาคม 2564 45

เมื่อก่อนหน้านี้ ที่มีข่าวสินมั่นคงประกันภัยได้ออกมาประกาศยกเลิกกรมธรรม์ COVID-19 นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ตอบกลับแล้วว่า ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัยครัช ก็คือออกมาห้ามยกเลิกนั่นแหละ ซึ่งหมายความว่า ตอนนี้กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังไม่หมดอายุจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุความคุ้มครอง โดยที่บริษัทประกันภัยจะไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามอำเภอใจ "นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)" ย้ำว่า การออกคำสั่งนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควร เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันโควิดเป็นวงกว้าง ทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยไทย รวมทั้งมีการใช้มาตรการอย่างอื่นแล้วไม่เป็นผล จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย  ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. ขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบประกันภัย หากต้องการข้อมูลด้านประกันภัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect ได้เลยครัช

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความน่าสนใจ